Verkkokaupan www.floree.fi henkilötietojen vastaava käsittelijä on FLOWERSFLOREE OÜ (registrikood

1636894, osoite Kevade 3, Valga, Valgamaa, 68205, Viro, puh.

+358406259938 ja sähköpostiosoite info@floree.fi). Mitä henkilötietoja käsittelemme:

−  nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;

−  tuotteiden toimitusosoite;

−  tilinumero;

−  tuotteiden ja palvelujen hinta sekä maksuja koskevat tiedot (ostohistoria); − asiakastukitiedot.

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään:

Henkilötietoja käytetään asiakastilausten hallintaan ja tuotteiden toimittamiseen. Ostohistoriatietoja (ostopäivä, tuote, lukumäärä, asiakastiedot) käytetään luomaan katsaus ostetuista tuotteista ja palveluista sekä asiakasmieltymysten analysointiin. Tilinumeroa käytetään maksujen palauttamiseen asiakkaalle. Henkilötietoja, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja asiakkaan nimi, käsitellään tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi (asiakastuki). Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnistetietoja käsitellään verkkokaupan tarjoamiseen tietoyhteiskunnan palveluna ja käyttötilastojen laatimiseen.

Oikeusperusta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen täyttäminen. Henkilötietoja käsitellään lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi (esim. kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaisu).

Vastaanottajat, joille henkilötietoja välitetään Henkilötietoja välitetään verkkokaupan asiakastuelle ostosten ja ostohistorian hallinnoinnin sekä asiakasongelmien ratkaisemisesta varten. Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite välitetään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Jos kyseessä on lähetin toimittama tuote, yhteystietojen lisäksi välitetään myös asiakkaan osoite. Jos verkkokaupan kirjanpitoa hoitaa palveluntarjoaja, henkilötiedot välitetään palveluntarjoajalle kirjanpitotoimia varten. Henkilötietoja voidaan välittää IT-palveluntarjoajille, jos se on tarpeen verkkokaupan toimivuuden tai tietojen ylläpidon varmistamiseksi.

Turvallisuus ja pääsy tietoihin

Henkilötietoja säilytetään Hostingpalvelu.fi:n palvelimissa, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan unionin talousalueeseen kuuluvien maiden alueella. Tietoja voidaan välittää maihin, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi, sekä Privacy Shield -järjestelyyn liittyneille yhdysvaltalaisyrityksille. Verkkokaupan työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin verkkokaupan käyttöön liittyvien teknisten ongelmien ratkaisemiseksi ja asiakastukipalvelun tarjoamiseksi. Verkkokaupan on toteutettava asianmukaiset fyysiset, organisatoriset ja tietotekniset turvatoimet suojatakseen henkilötietoja satunnaiselta tai laittomalta tuhoamiselta, katoamiselta, muuttamiselta tai luvattomalta käytöltä ja julkistamiselta.

Henkilötietojen välittäminen verkkokaupan valtuutetuille käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelun tarjoaja ja tietojen ylläpito) tapahtuu verkkokaupan ja valtuutettujen käsittelijöiden kanssa solmittujen sopimusten perusteella. Valtuutetut käsittelijät ovat velvollisia varmistamaan asianmukaiset suojatoimet henkilötietoja käsitellessään.

Henkilötietojen tarkastelu ja muuttaminen

Henkilötietoja voi tarkastella ja muuttaa verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Jos ostos on suoritettu ilman käyttäjätiliä, henkilötietoja voi tarkastella asiakastuen kautta. Henkilötietojen vastaava käsittelijä FLOWERSFLOREE OÜ toimittaa maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS:lle.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksella, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus ilmoittamalla siitä sähköpostitse asiakastukeen.

Säilyttäminen

Jos verkkokaupan asiakastili suljetaan, henkilötiedot poistetaan, paitsi jos kyseisiä tietoja on säilytettävä kirjanpitoa tai kuluttajariitojen ratkaisemista varten. Jos ostos on suoritettu verkkokaupassa ilman asiakastiliä, ostohistoria säilytetään kolme vuotta. Maksuihin ja kuluttajariitoihin liittyvissä riita-asioissa henkilötietoja säilytetään vaatimuksen täyttämiseen tai viimeiseen voimassaolopäivään saakka.

Kirjanpitoon tarvittavia henkilötietoja säilytetään seitsemän vuoden ajan. Poistaminen

Jos haluat poistaa henkilötietoja, ota yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse. Poistopyyntöön vastataan kuukauden kuluessa ja tarkennetaan, miltä ajalta tiedot poistetaan.Siirtäminen: Sähköpostitse esitettyyn henkilötietojen siirtopyyntöön vastataan kuukauden kuluessa. Asiakastuki vahvistaa henkilöllisyyden ja ilmoittaa siirrettävistä henkilötiedoista. Suoramarkkinointiviestit:Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, jos asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Jos asiakas ei halua vastaanottaa suoramarkkinointiviestejä, hänen on painettava vastaavaa linkkiä sähköpostin alatunnisteessa tai otettava yhteyttä asiakastukeen. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoitukseen (profilointi), asiakkaalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa alku- ja jatkokäsittelyä, mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvän profiilianalyysin tekeminen, ilmoittamalla siitä sähköpostitse asiakastukeen. Erimielisyyksien ratkaiseminen : Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riidat ratkaistaan asiakastuenkautta(puh.+358406259938 tai info@floree.fi).

5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, Viron tasavallan henkilötietojen suojaamista koskevan lain sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.

5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojasääntöjä osittain tai kokonaan ilmoittamalla rekisteröidyille muutokset kotisivujen (www.floree.fi) kautta.